Αρχική / Συλλογή / Διάσημοι Ζωγράφοι / Ξαπλωμένο Γυμνό, Αμεντέο Μοντιλιάνι